logo
  • Samvera -
  • Samvinna -
  • Samkennd

Gjaldskrá-Reglur

Bókasafnsskírteini þarf að endurnýja árlega

SKÍRTEINI:

Skírteini fyrir 6 ára -18 ára                                                 0,-

Skírteini fyrir 18-67 ára Mosfellinga                                 0,- 

      fyrir 18-67 ára með lögheimili annars staðar              1850,- 

Skírteini fyrir 67 ára og eldri og öryrkja                            0,-

Glatað skírteini                                                                   650,-

 

VANSKIL Á BÓKUM OG TÍMARITUM:

Sektir vegna vanskila á bókum og tímaritum                     30,- á dag

 

LJÓSRIT OG ÚTPRENTUN:

Ljósrit, hámark 20 blöð                                                      30,- á blað

Blöð til útprentunar                                                            30, -á blað

Ljósrit/prentað beggja vegna á blað                                   70,- á blað

Ljósrit A-3                                                                          60,- á blað

 

MYNDBÖND - DVD:

Kvikmyndir og barnaefni á DVD/VHS                              ókeypis í 4 daga

Fræðslumyndir                                                                    ókeypis í viku           

Vanskil á  ÖLLUM DVD/VHS                                            350,-  á dag 

Aldurstakmark eins og tilgreint er á hylkjum

Hámark 5 myndir í senn

 

TÓNLIST:

Geisladiskar eru lánaðir út í 14 daga,

hámark 5 í senn.

Vanskil                                                                                  30,- á dag/disk

 

MARGMIÐLUNARDISKAR:

Margmiðlunardiskar eru lánaðir út í 14 daga,

            hámark 2 í senn

Vanskil                                                                                  20,- á dag/disk

 

INTERNET:

ALDURSTAKMARK 15 ÁRA  

Fyrir Internetaðgang í 60 mín.                                           ókeypis

Fyrir Internetaðgang umfram 60 mín.                               150,-á hálftíma fyrir þá
                                                                                           sem eiga gild skírteini; 
                                                                                           250,- kr. fyrir aðra.
            
Símtal                                                                                 30,-
Frátektir/pantanir                                                               50,-

 

Gjaldskrá þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Mosfellsbæjar, gildir

frá 9. ágúst 2017

 

Gjaldtökuheimildir samkvæmt bókasafnalögum 

Bókasöfnum er heimilt að innheimta gjöld fyrir þjónustu sína, svo sem útlánastarfsemi, millisafnalán, afritun, fjölföldun, ljósmyndun, sérfræðilega heimildaþjónustu, heimildaleit í gagnagrunnum og útlán á sérstökum safnkosti.

 Hvert safn setur gjaldskrá um alla gjaldtöku að fengnu samþykki bókasafnsstjórnar eða yfirstjórnar stofnunar.

Umrædd gjöld skulu ekki vera hærri en raunkostnaður viðkomandi safns vegna þjónustunnar.

Bókasöfnum er heimilt að innheimta dagsektir fyrir afnot safnefnis fram yfir skilafrest og bætur fyrir safnefni sem glatast eða skemmist í meðförum notenda.

Hvert safn setur sér reglur um innheimtu dagsekta og bóta að fengnu samþykki bókasafnsstjórnar eða yfirstjórnar stofnunar.

Skal í þeim kveðið á um að dagsektir sem lagðar eru á hvern lánþega vegna tiltekins safnefnis, eða bætur sem innheimtar eru vegna þess, megi mest nema innkaupsverði viðkomandi efnis.

Sjá nánar Lög nr. 150 28. desember 2012.


Skírteini

-Framvísa þarf eigin bókasafnsskírteini til að fá lánað safnefni.

-Við kaup á skírteini ber að sýna persónuskilríki.

-Skírteini gildir einnig í Borgarbókasafni og Bókasafni Seltjarnarness.

-Verð á skírteini fer eftir gjaldskrá.

-17 ára og yngri, ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá skírteini endurgjaldslaust.

-Glatist skírteini ber að tilkynna það.

-Lánþegi/ábyrgðarmaður er á allan hátt ábyrgur fyrir þeim gögnum sem tekin eru að láni gegn skírteini hans.


Skírteini

-Framvísa þarf eigin bókasafnsskírteini til að fá lánað safnefni.

-Við kaup á skírteini ber að sýna persónuskilríki.

-Skírteini gildir einnig í Borgarbókasafni og Bókasafni Seltjarnarness.

-Verð á skírteini fer eftir gjaldskrá.

-17 ára og yngri, ellilífeyrisþegar og öryrkjar fá skírteini endurgjaldslaust.

-Glatist skírteini ber að tilkynna það.

-Lánþegi/ábyrgðarmaður er á allan hátt ábyrgur fyrir þeim gögnum sem tekin eru að láni gegn skírteini hans.

Reglur um endurnýjun útlána í Bókasafni Mosfellsbæjar

Endurnýjun á vefnum  leitir.is:

Á leitir.is geta lánþegar sjálfir endurnýjað bóka- og tímaritaútlán sín með því að fara inn á „Mínar síður“.  Þar er hægt að endurnýja 14 daga og 30 daga útlán tvisvar.  DVD diska og VHS myndbönd er hægt að endurnýja einu sinni.

Ekki hægt að endurnýja skemmri útlán, 7 og 10 daga bækur á Leitir.is.

Endurnýjun gegnum Bókasafnið:

Hægt er að hafa samband við Bókasafn Mosfellsbæjar í síma eða koma í safnið og biðja starfsmenn að endurnýja útlán, bæði 14 daga og 30 daga, svo og skemmri útlán.

Hægt er að endurnýja tvisvar, eftir það þarf að skila gagninu og fá það aftur að láni ef engir annmarkar eru á því.

Endurnýjun gengur ekki:

Ef safngagn er pantað af öðrum lánþega er ekki hægt að endurnýja.

Ef lánþegi hefur fengið þrjár rukkanir án þess að skila gagni eða án þess að hafa haft samband við Bókasafnið, er ekki hægt að endurnýja fyrr en hann hefur skilað og gert upp.

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira